Slider Trainingsdagen

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering Fc. Grootegast d.d. 17 november 2017

In oktober 8, 2017
209 Views

Op vrijdag 17 november a.s. is er een Algemene Ledenvergadering van

Fc. Grootegast.

De notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 12 april zijn binnenkort beschikbaar via www.fcgrootegast.nl.

 

AGENDA

 

Datum:         17 november 2017

Tijdstip:        20.00 uur

Locatie:        Grand Café ‘de Klap’ te Grootegast.

 

  1. Opening en vaststelling agenda

 

  1. Bestuurssamenstelling

a.    Benoembaar:  mogelijke voordracht nieuwe penningmeester

b.    Herbenoembaar: geen

  1. Vaststelling notulen van BALV 12 april 2017

 

  1. Ingekomen stukken en mededelingen

5.    Structuur binnen de vereniging in relatie tot de werving van voldoende vrijwilligers

6. Stand van zaken MFA

7.    Financiën

(De financiële gegevens zullen ter plaatse worden uitgereikt)

8.    Jubilarissen

9.    Bekendmaking winnaar van der Vaart Award (vrijwilliger van het jaar).

10. Rondvraag

11. Afsluiting

Over FC Grootegast

De voetbalclub Fc. Grootegast is opgericht op 1 juli 1997. Het is een fusie van de twee voetbalverenigingen uit Grootegast, te weten GVB en Oranje ‘58.
Op de algemene ledenvergaderingen van beide voetbalclubs op vrijdag 6 december 1996 werd besloten om het seizoen 1997/1998 samen verder te gaan onder de naam Fc. Grootegast.
Lees meer over de gehele historie van de club

© Fc. Grootegast 2018 | Design en beheer: Idea 2

Adres

Provincialeweg 139
9863 PE Doezum
info@fcgrootegast

Route