Jaarlijkse Ledenvergadering

In oktober 31, 2019
Comments off
159 Views

Hierbij laten we jullie weten dat onze jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 27 november 2019.
Plaats van handeling : MFA Aanvang : 19.30 uur.
Reserveer deze datum alvast in je agenda.
We streven er naar om tijdig de agenda afgewerkt te hebben om in de MFA gezamenlijk naar de wedstrijd Lille – Ajax (Champions League- 21.00 uur) te kunnen kijken.
De definitieve agenda en de wijze waarop u het financiële jaarverslag kunt inzien, zullen zo spoedig mogelijk en zeker voor de statutair vereiste termijn van 14 dagen bekend worden gemaakt.
Vooruitlopend op de ledenvergadering laten we jullie alvast het volgende weten.
We zijn bezig met het herstructureren van de dagelijkse gang van zaken binnen Fc. Grootegast. We hebben vastgesteld dat de taken en verantwoordelijkheden van de diverse commissies niet (meer) voor iedereen duidelijk zijn en dat geldt daardoor ook voor de werkstructuren binnen Fc. Grootegast. Er wordt aan gewerkt om dit op korte termijn zo duidelijk mogelijk en verder bekend te maken. We hebben verder vastgesteld dat tijdens de periode, dat we geen eigen accommodatie hadden, bestaande structuren werden losgelaten of wat vertroebeld raakten. Nu we weer de beschikking hebben over een eigen accommodatie (MFA) komen de structuren maar moeizaam terug, ook nu de fase van gewenning wel achter de rug is.
Bijkomende oorzaak is dat zowel binnen enkele commissies als ook binnen het hoofdbestuur sprake is van vacante posities en een aantal wisselingen. We hopen dat we dit binnen korte termijn kunnen oplossen.Voor wat betreft het hoofdbestuur zullen op de ledenvergadering van 27 november a.s. een aantal kandidaten worden voorgedragen. In de afgelopen jaren is veel m.b.t. de dagelijkse gang van zaken bij het hoofdbestuur terecht gekomen, waardoor het bestuur te veel aandacht aan de uitvoering heeft moeten besteden. Vandaar nu de aandacht voor de structuur en het duidelijk maken van taken en verantwoordelijkheden. Ook de onderlinge samen- en wisselwerking van de diverse commissies zal verbeterd gaan worden. We rekenen op een ieders bereidheid en inzet om de geschetste problemen samen op te lossen.
Namens het hoofdbestuur, Liekel Faber (voorzitter)

Over FC Grootegast

De voetbalclub Fc. Grootegast is opgericht op 1 juli 1997. Het is een fusie van de twee voetbalverenigingen uit Grootegast, te weten GVB en Oranje ‘58.
Op de algemene ledenvergaderingen van beide voetbalclubs op vrijdag 6 december 1996 werd besloten om het seizoen 1997/1998 samen verder te gaan onder de naam Fc. Grootegast.
Lees meer over de gehele historie van de club

© Fc. Grootegast 2019 | Design en beheer: Idea 2

Adres

Provincialeweg 139
9863 PE Doezum
info@fcgrootegast

Route