Fc. Grootegast heeft haar intrek genomen in de nieuwe MFA.

In februari 5, 2019
Comments off
172 Views

Fc, Grootegast heeft haar intrek genomen in de nieuwe MFA.

De afgelopen weken heeft Fc. Grootegast, vooruitlopend op de definitieve intrek, al een aantal keren gebruik gemaakt van de ruimten in de  nieuwe MFA.  

Vanaf 1 februari 2019 mag FcG zich dan eindelijk officieel huurder noemen en vinden alle verenigingsactiviteiten vanuit of in de MFA plaats.  

In alle opzichten een gedenkwaardig moment.  

Het oude onderkomen dat zo ongeveer een halve eeuw geleden werd gebouwd, is ingeruild voor een prachtig en ruim opgezette Multifunctionele Accommodatie, waar meerdere huurders gebruik van maken. Een absolute aanwinst voor Grootegast en omliggende dorpen waar sport, muziek en cultuur zich met elkaar kan vermaken en vermengen. Het is meteen ook het moment dat de exploitatie van de kantine van start kon gaan. Hoewel sporthal ‘De Leegens’ gedurende het afgelopen anderhalve seizoen als een geschikt alternatief dienst deed, is toch het hebben van een ‘eigen’ kantine dichtbij de velden voor alle leden en supporters ook een moment waar reikhalzend naar uitgekeken werd.  

Op vrijdagavond 1 februari werd er om in voetbaltermen te blijven afgetrapt met een ‘kick-off’ bijeenkomst, die goed werd bezocht. De bijeenkomst was vooral bedoeld voor de vele vrijwilligers, die vanuit welke rol of taak dan ook betrokken zijn bij het reilen en zeilen van FcG.  

Voorzitter Liekel Faber schetste nog even kort de weg naar de realisatie van de MFA, welke langer was dan verwacht en waarbij verschillende knelpunten en moeilijkheden moesten worden opgelost. De komende tijd zal de verdere inrichting en aankleding van de MFA gerealiseerd worden, zodat het allemaal nog mooier en completer gaat worden. Er is jarenlang over gesproken, heel veel voorbereidend werk gedaan, heel veel vergaderd, vooral ook door mensen buiten FcG.  

Het vele werk achter de schermen verdient veel waardering en respect.  

Vervolgens werd uitgelegd wat er op de kortere of wat langere termijn nog staat te gebeuren voor wat betreft de bouw en de inrichting. Meest belangrijke punt daarbij is de aanpak van de akoestiek in de kantine. Door de hoogte van de ruimte is er sprake van een hinderlijk galm als er veel geluid wordt geproduceerd. Een oplossing daarvoor is aanstaande. Ook worden in de kantine nog een dartwand en een tweetal tv-schermen geplaatst. Een speciale jeugdhoek mag eigenlijk ook  niet ontbreken en ook daarvoor zal nog iets bedacht gaan worden. Verder gaat het ook om nog wat andere logische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een tassenrek in de hal. Op termijn zal er ook iets van camerabewaking gaan komen.  

Met dank aan enkele sponsoren en de vele deelnemers aan de actie ‘regel een tegel’ ligt er intussen een ruim bemeten terras aan beide zijden van de kantine. De stichting Veldenbeheer staat financieel garant voor de verplichte omheining van het terras. Dit wordt gerealiseerd voordat het lente wordt. De ‘oude’ gemeente Grootegast heeft gelukkig al geld gereserveerd voor een nieuw pad langs het gehele complex en zal ook een deel van het oude intrapveldje voorzien van bestrating. Daar zal straks ook ruimte zijn om fietsen te stallen.  

Verder werd er een uiteenzetting gegeven over het gehele ‘reilen en zeilen’  van FcG. De komende weken zal het nog wat zoeken en wennen zijn en zullen bepaalde zaken nog verandert of verbetert worden. Op basis van de komende ervaringen zal de gang van zaken beschreven gaan worden en kan een ieder daar kennis van nemen. Het sleutelbeheer en de eventuele uitgifte daarvan berust tot nader order bij de bestuursleden Frouwke van der Naalt en Liekel Faber. Dit geldt ook voor de planning van de ruimten. Ook hierin moeten we met elkaar en met de overige huurders onze weg gaan vinden. Voor wat betreft de horeca is intussen door de gemeente Westerkwartier een vergunning verstrekt. De belangrijkste bepalingen uit die vergunning zullen binnenkort zichtbaar in de accommodatie worden opgehangen. Datzelfde geldt voor het Bestuursreglement van de stichting Horeca MFA Grootegast.  

Een enorm verbeterpunt voor wat betreft de kantine is de aanschaf van een modern kassasysteem, waarbij uiteraard ook gepind kan worden. Op basis van de ervaringen in komende weken zullen definitieve keuzes worden gemaakt voor wat betreft het horecagedeelte, zoals de openingstijden.  

Het is al wel duidelijk dat de ruimte achter de bar en de keuken alleen toegankelijk zijn voor de barmedewerkers die dienst hebben en leden van het hoofdbestuur. Alle verstrekkingen dienen te worden geregistreerd in het kassasysteem, dus van zelfbediening kan geen sprake meer zijn.  

De voorzitter benadrukte dat alles en iedereen van de FcG zich als een goed huurder zal dienen te gedragen en dat het schoon en onbeschadigd houden van de MFA een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waar we elkaar ook op moeten aanspreken als de situatie daarom vraagt. We kunnen er alleen samen een succes van maken. Dit houdt ook in dat onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ van alle leden een bijdrage kan worden verlangd als het gaat om het  totale ‘reilen en zeilen’ van FcG.  Op dit punt zal het vrijwilligersbeleid van FcG verder worden aangescherpt.  

Over FC Grootegast

De voetbalclub Fc. Grootegast is opgericht op 1 juli 1997. Het is een fusie van de twee voetbalverenigingen uit Grootegast, te weten GVB en Oranje ‘58.
Op de algemene ledenvergaderingen van beide voetbalclubs op vrijdag 6 december 1996 werd besloten om het seizoen 1997/1998 samen verder te gaan onder de naam Fc. Grootegast.
Lees meer over de gehele historie van de club

© Fc. Grootegast 2019 | Design en beheer: Idea 2

Adres

Provincialeweg 139
9863 PE Doezum
info@fcgrootegast

Route