Copyright

De inhoud van deze site is beschermd door auteurs- en databankrechten. Dat geldt voor alle opgenomen:

  • gegevens
  • afbeeldingen
  • geluiden
  • teksten
  • programmatuur
  • alle combinaties daarvan

Deze rechten berusten bij Fc. Grootegast. Het is niet toegestaan om deze site of een onderdeel daarvan te kopiëren zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Fc. Grootegast, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van deze merken zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Aansprakelijkheid

We besteden voortdurend zorg en aandacht aan de inhoud van deze site. Toch kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Je kunt Fc. Grootegast dan ook niet aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die:
voortvloeit uit het gebruik van de site
in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site
ontstaat door (on)bereikbaarheid van de site
ter beschikking gestelde programmatuur veroorzaakt

Informatie van derden

De informatie op deze site die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Fc. Grootegast is op geen enkele manier verantwoordelijk voor die inhoud. En ook niet voor de toegang tot of de informatie op websites die gelinkt zijn van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze website te framen.

Design

Deze website is gerealiseerd in samenwerking met Idea 2.

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stel je vraag aan de redactie via redactie@fcgrootegast.nl

Over FC Grootegast

De voetbalclub Fc. Grootegast is opgericht op 1 juli 1997. Het is een fusie van de twee voetbalverenigingen uit Grootegast, te weten GVB en Oranje ‘58.
Op de algemene ledenvergaderingen van beide voetbalclubs op vrijdag 6 december 1996 werd besloten om het seizoen 1997/1998 samen verder te gaan onder de naam Fc. Grootegast.
Lees meer over de gehele historie van de club

© Fc. Grootegast 2019 | Design en beheer: Idea 2

Adres

Provincialeweg 139
9863 PE Doezum
info@fcgrootegast

Route