Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

AVG

AVG

Privacyverklaring Fc. Grootegast                       september 2020

Onze privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

Fc. Grootegast houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.Persoonsgegevens algemeen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fc. Grootegast verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

- Voorletters, roepnaam en achternaam,
- Geslacht,
- Geboortedatum,
- Geboorteplaats,
- Overlijdensdatum (bij overlijden tijdens het lidmaatschap), 
- Adresgegevens,
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
- E-mailadres(sen),
- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
- Legitimatienummer,
- Bankrekeningnummer,
- Soort sportactiviteit,
- Type lid (spelend lid, niet spelend lid, erelid, lid van verdienste, sponsor of vrijwilliger)
- Lidmaatschapsnummer,
- Foto’s en films ten behoeve van sport- of clubactiviteit

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien je in loondienst bent bij Fc. Grootegast, worden van jou ook de salarisgegevens + BSN geregistreerd. 

Het kan voorkomen dat jij of je kind op een foto, video/film op onze website, De Spil, nieuwsbrieven, apps of sociale media staat. Of dat je naam of die van je kind wordt genoemd, bijvoorbeeld in een wedstrijdverslag. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar de redactie van de website : leden@fcgrootegast.nl

In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

Bij langdurige blessure wordt de aard van de blessure vastgelegd i.v.m. aanpassing contributie.
Als dit niet meer van toepassing is worden deze gegevens verwijderd.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Fc. Grootegast verwerkt je persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen.

- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

- Afhandelen van de contributie en andere betalingen
- Voor de uitoefening van de sportactiviteit,
- Informeren over (sport-)activiteiten,
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,
- Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Fc. Grootegast zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens van vrijwilligers in een oud-relatiebestand bewaard, tenzij het lid bij afmelding aangeeft dat de gegevens niet bewaard mogen worden. De gegevens van dit oud-leden bestand worden toegepast bij uitnodigingen voor reünies, uitnodigingen voor activiteiten, vrijwilligerswerk enz. De bewaartermijn van de persoonsgegevens moeten wij in verband met de fiscus, zeven jaar bewaren in onze de financiële administratie. Behoudens deze bewaarplicht worden gelden de volgende termijnen voor de opslag van persoonsgegevens:

- leden, donateurs

opgenomen in het oud-ledenbestand tenzij lid aangeeft dit niet te willen

- sponsoren, leveranciers 

gedurende de looptijd van de overeenkomst

- vrijwilligers     

opgenomen in het oud-relatiebestand tenzij vrijwilliger aangeeft dit niet te willen

- nieuwsbrief abonnees

gedurende periode dat men is aangemeld

- medewerkers in dienst van de club

gedurende de periode dat men een contract heeft


Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen tot maximaal drie maanden na afloop van het evenement bewaard worden.

Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden zullen verwijderd worden bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

Delen met anderen

Fc. Grootegast deelt jouw relevante persoonsgegevens met vrijwilligers en alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van persoonsgegevens met de KNVB plaatsvindt. Onze website wordt gehost door VoetbalAssist, wat inhoudt dat ook met hen relevante persoonsgegevens worden gedeeld.

In geval van een betalingsachterstand kunnen wij jouw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van jouw gegevens kan alleen als je geen lid (meer) bent van Fc. Grootegast.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de ledenadministratie  : leden@fcgrootegast.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan moet het e-mail adres waarmee het verzoek wordt gedaan overeenkomen met het e-mail adres van het lid of ouder/verzorger dat in de administratie bij het lid is vastgelegd. Daarbij vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie bepaalde gegevens ter bescherming van jouw privacy zwart te maken. In geval van paspoort bijvoorbeeld je paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort.
Je kunt hierbij gebruik maken van de Kopie ID app van de overheid. De kopie van je identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Beveiliging

Fc. Grootegast neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de site.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Vragen kun je stellen via het contactformulier op de site.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

2. Privacy

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Fc. Grootegast en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonsgegevens.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. De gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Nieuwsbrief (eventueel)

Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie vanuit de club. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

De website https://grootegast.voetbalassist.nl/ maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Fc. Grootegast beter te laten functioneren en het website bezoek te monitoren, zodat Fc. Grootegast na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Fc. Grootegast gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Fc. Grootegast website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies

Deze worden alleen geplaatst indien je toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren

Om onze website te gebruiken dien je akkoord met het gebruik van cookies op de website. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Fc. Grootegast inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Fc. Grootegast de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Fc. Grootegast kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Om die reden hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Facebook

Indien je ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Fc. Grootegast cookies op jouw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van jouw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de Fc. Grootegast website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Links

Op de websites van Fc. Grootegast zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden.
Fc. Grootegast kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties.
Hierbij wordt aangeraden de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!